خطوط اختصاصی ارسال و دریافت

کاربران و نمایندگان عزیز بر اساس جداول زیر متوانند از پنل خود اقدام به خرید خطوط اختصاصی نمایند.

برای خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمایید.

اطلاعات درج شده در سال ۱۳۹۸ معتبر بوده و در صورت تغییرات سریعا آپدیت میگردد.

خط اختصاصی چیست؟

خط اختصاصی به شماره ای گفته میشود که شما به وسیله آن میتوانید پیامک خود را به مخاطبین ارسال نمائید. این شماره ها دقیقا مشابه شماره سیم کارت هستند با این تفاوت که امکان تماس از آنها وجود ندارد و فقط امکان ارسال و دریافت پیامک وجود خواهد داشت.

شما نیز میتوانید با توجه به جداول زیر خط اختصاصی پیامکی انتخاب و ثبت نمائید و از آن در ارسال های خود استفاده نمائید.

اپراتور ۱۰۰۰ – شرکت رهیاب رایانه گستر

اپراتور ۲۰۰۰ – شرکت آتیه داده پرداز
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خطقیمت
تعداد ارقام
قیمت
۱۴ رقمیانتخابی۹۰/۰۰۰
غیر انتخابی۴۵/۰۰۰۱۲ رقمی۱۷۰/۰۰۰
۱۳ رقمیانتخابی۱۲۵/۰۰۰غیر انتخابی۶۶/۰۰۰۱۱ رقمی۲۲۰/۰۰۰
۱۲ رقمیانتخابی۳۱۰/۰۰۰غیر انتخابی۱۶۰/۰۰۰۱۰ رقمی۳۴۰/۰۰۰
۱۱ رقمیانتخابی۴۱۵/۰۰۰غیر انتخابی۲۱۵/۰۰۰۹ رقمی۶۵۰/۰۰۰
۱۰ رقمیانتخابی۹۲۰/۰۰۰غیر انتخابی۳۱۵/۰۰۰۸ رقمی۱/۱۵۰/۰۰۰
۹ رقمیانتخابی۱/۴۲۰/۰۰۰غیر انتخابی۷۱۵/۰۰۰
۸ رقمیانتخابی۵/۵۲۰/۰۰۰غیر انتخابی۲/۲۳۰/۰۰۰
اپراتور ۵۰۰۰۱ – شرکت رهیاب پیام گستران 

 

اپراتور ۳۰۰۰ – شرکت مگفا
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
۱۵ رقمی انتخابیرایگان۱۵ رقمیانتخابی
۱۴ رقمیانتخابی رایگان۱۴ رقمیانتخابی۱۷/۰۰۰
۱۳ رقمیانتخابی۱۵/۰۰۰۱۳ رقمیانتخابی
۱۲ رقمیانتخابی۲۵/۰۰۰۱۲ رقمیانتخابی۷۰/۰۰۰
۱۱ رقمیانتخابی۳۵/۰۰۰۱۱ رقمیانتخابی
۱۰ رقمیانتخابی۵۵/۰۰۰۱۰ رقمیانتخابی۸۰/۰۰۰
۹ رقمیانتخابی۷۹/۰۰۰۹ رقمیانتخابی
۸ رقمیانتخابی۸ رقمیانتخابی
اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ -شرکت راهکار سرزمین هوشمند 

 

اپراتور ۵۰۰۰۴ – شرکت ارمغان راه طلایی
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
۱۴ رقمیانتخابی رایگان۱۴ رقمیانتخابیرایگان
۱۳ رقمیانتخابی۱۵/۰۰۰۱۳ رقمیانتخابی۱۵/۰۰۰
۱۲ رقمیانتخابی۲۵/۰۰۰۱۲ رقمیانتخابی۳۵/۰۰۰
۱۱ رقمیانتخابی۳۵/۰۰۰۱۱ رقمیانتخابی۵۵/۰۰۰
۱۰ رقمیانتخابی۵۵/۰۰۰۱۰ رقمی انتخابی۲۰۵/۰۰۰
۹ رقمیانتخابی۷۵/۰۰۰۹ رقمیانتخابی۳۵۵/۰۰۰
۸ رقمیانتخابی۸ رقمی انتخابی
اپراتور ۵۰۰۰۹ – شرکت رهیاب پیام گستران 

 

اپراتور خط ثابت ۰۲۱-۰۲۶ – شرکت آسانک 

 

خط ایمیل
تعداد ارقامنوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط
قیمت
۱۴ رقمی متناظررایگان۴ تا ۱۴ رقمی
متناظر و غیرمتناظر
۵/۰۰۰
انتخابی
۱/۲۰۰

توضیحات:

قیمت ها بر حسب واحد تومان میباشد

تمامی خطوط اختصاصی پیامکی قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.

بغیر از اپراتور ۲۰۰۰ ، خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند.در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتور ها اطلاع رسانی خواهد شد

خطوط متناظر اپراتور ۵۰۰۰۹ میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.

خطوط متناظر خط ثابت میبایست مشابه خط ثابت کاربر باشد و ارائه قبض شماره الزامیست.

خطوط غیر متناظر خط ثابت از سرشماره ۲۱۰۰۰ انتخاب میشود ، کاربران غیر تهرانی نیز میتوانند از این اپراتور خط ثبت نمایند.

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید.

درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.

آخرین دیدگاه‌ها