خطوط اختصاصی ارسال و دریافت

کاربران و نمایندگان عزیز بر اساس جداول زیر متوانند از پنل خود اقدام به خرید خطوط اختصاصی نمایند.

برای خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمایید.

اطلاعات درج شده در سال 1398 معتبر بوده و در صورت تغییرات سریعا آپدیت میگردد.

خط اختصاصی چیست؟

خط اختصاصی به شماره ای گفته میشود که شما به وسیله آن میتوانید پیامک خود را به مخاطبین ارسال نمائید. این شماره ها دقیقا مشابه شماره سیم کارت هستند با این تفاوت که امکان تماس از آنها وجود ندارد و فقط امکان ارسال و دریافت پیامک وجود خواهد داشت.

شما نیز میتوانید با توجه به جداول زیر خط اختصاصی پیامکی انتخاب و ثبت نمائید و از آن در ارسال های خود استفاده نمائید.

اپراتور 1000 – شرکت رهیاب رایانه گستر

اپراتور 2000 – شرکت آتیه داده پرداز
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط قیمت
تعداد ارقام
قیمت
14 رقمی انتخابی 90/000
غیر انتخابی 45/000 12 رقمی 170/000
13 رقمی انتخابی 125/000 غیر انتخابی 66/000 11 رقمی 220/000
12 رقمی انتخابی 310/000 غیر انتخابی 160/000 10 رقمی 340/000
11 رقمی انتخابی 415/000 غیر انتخابی 215/000 9 رقمی 650/000
10 رقمی انتخابی 920/000 غیر انتخابی 315/000 8 رقمی 1/150/000
9 رقمی انتخابی 1/420/000 غیر انتخابی 715/000
8 رقمی انتخابی 5/520/000 غیر انتخابی 2/230/000
اپراتور 50001 – شرکت رهیاب پیام گستران  

 

اپراتور 3000 – شرکت مگفا
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
15 رقمی انتخابی رایگان 15 رقمی انتخابی
14 رقمی انتخابی رایگان 14 رقمی انتخابی 17/000
13 رقمی انتخابی 15/000 13 رقمی انتخابی
12 رقمی انتخابی 25/000 12 رقمی انتخابی 70/000
11 رقمی انتخابی 35/000 11 رقمی انتخابی
10 رقمی انتخابی 55/000 10 رقمی انتخابی 80/000
9 رقمی انتخابی 79/000 9 رقمی انتخابی
8 رقمی انتخابی 8 رقمی انتخابی
اپراتور 50002-50005 -شرکت راهکار سرزمین هوشمند  

 

اپراتور 50004 – شرکت ارمغان راه طلایی
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
14 رقمی انتخابی رایگان 14 رقمی انتخابی رایگان
13 رقمی انتخابی 15/000 13 رقمی انتخابی 15/000
12 رقمی انتخابی 25/000 12 رقمی انتخابی 35/000
11 رقمی انتخابی 35/000 11 رقمی انتخابی 55/000
10 رقمی انتخابی 55/000 10 رقمی انتخابی 205/000
9 رقمی انتخابی 75/000 9 رقمی انتخابی 355/000
8 رقمی انتخابی 8 رقمی انتخابی
اپراتور 50009 – شرکت رهیاب پیام گستران  

 

اپراتور خط ثابت 021-026 – شرکت آسانک  

 

خط ایمیل
تعداد ارقام نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط
قیمت
14 رقمی متناظر رایگان 4 تا 14 رقمی
متناظر و غیرمتناظر
5/000
انتخابی
1/200

توضیحات:

قیمت ها بر حسب واحد تومان میباشد

تمامی خطوط اختصاصی پیامکی قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.

بغیر از اپراتور 2000 ، خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند.در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتور ها اطلاع رسانی خواهد شد

خطوط متناظر اپراتور 50009 میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.

خطوط متناظر خط ثابت میبایست مشابه خط ثابت کاربر باشد و ارائه قبض شماره الزامیست.

خطوط غیر متناظر خط ثابت از سرشماره 21000 انتخاب میشود ، کاربران غیر تهرانی نیز میتوانند از این اپراتور خط ثبت نمایند.

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید.

درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.

آخرین دیدگاه‌ها