خطوط اختصاصی ارسال و دریافت

کاربران و نمایندگان عزیز بر اساس جداول زیر متوانند از پنل خود اقدام به خرید خطوط اختصاصی نمایند.

برای خرید خطوط اختصاصی در پنل خود به بخش عملیات حساب > خرید شماره مراجعه نمایید.

اطلاعات درج شده در سال ۱۳۹۸ معتبر بوده و در صورت تغییرات سریعا آپدیت میگردد.

خط اختصاصی چیست؟

خط اختصاصی به شماره ای گفته میشود که شما به وسیله آن میتوانید پیامک خود را به مخاطبین ارسال نمائید. این شماره ها دقیقا مشابه شماره سیم کارت هستند با این تفاوت که امکان تماس از آنها وجود ندارد و فقط امکان ارسال و دریافت پیامک وجود خواهد داشت.

شما نیز میتوانید با توجه به جداول زیر خط اختصاصی پیامکی انتخاب و ثبت نمائید و از آن در ارسال های خود استفاده نمائید.

اپراتور ۱۰۰۰ – شرکت رهیاب رایانه گستر

اپراتور ۲۰۰۰ – شرکت آتیه داده پرداز
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط قیمت
تعداد ارقام
قیمت
۱۴ رقمی انتخابی ۹۰/۰۰۰
غیر انتخابی ۴۵/۰۰۰ ۱۲ رقمی ۱۷۰/۰۰۰
۱۳ رقمی انتخابی ۱۲۵/۰۰۰ غیر انتخابی ۶۶/۰۰۰ ۱۱ رقمی ۲۲۰/۰۰۰
۱۲ رقمی انتخابی ۳۱۰/۰۰۰ غیر انتخابی ۱۶۰/۰۰۰ ۱۰ رقمی ۳۴۰/۰۰۰
۱۱ رقمی انتخابی ۴۱۵/۰۰۰ غیر انتخابی ۲۱۵/۰۰۰ ۹ رقمی ۶۵۰/۰۰۰
۱۰ رقمی انتخابی ۹۲۰/۰۰۰ غیر انتخابی ۳۱۵/۰۰۰ ۸ رقمی ۱/۱۵۰/۰۰۰
۹ رقمی انتخابی ۱/۴۲۰/۰۰۰ غیر انتخابی ۷۱۵/۰۰۰
۸ رقمی انتخابی ۵/۵۲۰/۰۰۰ غیر انتخابی ۲/۲۳۰/۰۰۰
اپراتور ۵۰۰۰۱ – شرکت رهیاب پیام گستران  

 

اپراتور ۳۰۰۰ – شرکت مگفا
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
۱۵ رقمی انتخابی رایگان ۱۵ رقمی انتخابی
۱۴ رقمی انتخابی رایگان ۱۴ رقمی انتخابی ۱۷/۰۰۰
۱۳ رقمی انتخابی ۱۵/۰۰۰ ۱۳ رقمی انتخابی
۱۲ رقمی انتخابی ۲۵/۰۰۰ ۱۲ رقمی انتخابی ۷۰/۰۰۰
۱۱ رقمی انتخابی ۳۵/۰۰۰ ۱۱ رقمی انتخابی
۱۰ رقمی انتخابی ۵۵/۰۰۰ ۱۰ رقمی انتخابی ۸۰/۰۰۰
۹ رقمی انتخابی ۷۹/۰۰۰ ۹ رقمی انتخابی
۸ رقمی انتخابی ۸ رقمی انتخابی
اپراتور ۵۰۰۰۲-۵۰۰۰۵ -شرکت راهکار سرزمین هوشمند  

 

اپراتور ۵۰۰۰۴ – شرکت ارمغان راه طلایی
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
۱۴ رقمی انتخابی رایگان ۱۴ رقمی انتخابی رایگان
۱۳ رقمی انتخابی ۱۵/۰۰۰ ۱۳ رقمی انتخابی ۱۵/۰۰۰
۱۲ رقمی انتخابی ۲۵/۰۰۰ ۱۲ رقمی انتخابی ۳۵/۰۰۰
۱۱ رقمی انتخابی ۳۵/۰۰۰ ۱۱ رقمی انتخابی ۵۵/۰۰۰
۱۰ رقمی انتخابی ۵۵/۰۰۰ ۱۰ رقمی انتخابی ۲۰۵/۰۰۰
۹ رقمی انتخابی ۷۵/۰۰۰ ۹ رقمی انتخابی ۳۵۵/۰۰۰
۸ رقمی انتخابی ۸ رقمی انتخابی
اپراتور ۵۰۰۰۹ – شرکت رهیاب پیام گستران  

 

اپراتور خط ثابت ۰۲۱-۰۲۶ – شرکت آسانک  

 

خط ایمیل
تعداد ارقام نوع خط
قیمت
تعداد ارقام
نوع خط
قیمت
نوع خط
قیمت
۱۴ رقمی متناظر رایگان ۴ تا ۱۴ رقمی
متناظر و غیرمتناظر
۵/۰۰۰
انتخابی
۱/۲۰۰

توضیحات:

قیمت ها بر حسب واحد تومان میباشد

تمامی خطوط اختصاصی پیامکی قابلیت ارسال و دریافت را دارا میباشد.

بغیر از اپراتور ۲۰۰۰ ، خطوط واگذار شده هزینه تمدید سالیانه ندارند.در صورت اعلام تمدید سالیانه از طرف اپراتور ها اطلاع رسانی خواهد شد

خطوط متناظر اپراتور ۵۰۰۰۹ میبایست دقیقا مشابه شماره موبایل کاربر باشد و ارائه سند سیم کارت الزامیست.

خطوط متناظر خط ثابت میبایست مشابه خط ثابت کاربر باشد و ارائه قبض شماره الزامیست.

خطوط غیر متناظر خط ثابت از سرشماره ۲۱۰۰۰ انتخاب میشود ، کاربران غیر تهرانی نیز میتوانند از این اپراتور خط ثبت نمایند.

لطفا هنگام سفارش خطوط اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد نمائید.

درصورتی که اطلاعات خطوط ناقص وارد شود احتمال رد خط از طرف اپراتور وجود خواهد داشت.